Wakacje kredytowe 2022 – wsparcie dla kredytobiorców

Coraz trudniejsza sytuacja w gospodarce i galopująca inflacja boleśnie dotyka kredytobiorców, zmagających się z drastycznym zwiększeniem miesięcznych rat. Rząd dostrzegł widmo lawinowej niewypłacalności i wprowadził szybkie rozwiązanie, które w teorii ma uleczyć budżet domowy osób zagrożonych utratą płynności finansowej. Chodzi o wakacje kredytowe 2022, które doczekały się podstawy ustawowej i będą obowiązywać w 2022 i 2023 roku. Sprawdźmy jakie postanowienia są zatwierdził Sejm? Na czym polega nowy pakiet pomocowy dla kredytobiorców i jakie konsekwencje generuje?

Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 roku

Wakacje kredytowe to popularne określenie dla zawieszenia spłat ratalnych w ustalonym terminie, celem przywrócenia płynności finansowej dłużnika. Zawieszenie kredytu nie oznacza jego umorzenia, lecz jedynie rozciągnięcie w czasie. Harmonogram spłat ulega przesunięciu o okres wakacji kredytowych. Ze słowem „niewypłacalność” nieuchronnie kojarzy się windykacja, do której wierzyciel ma pełne prawo. Wakacje od kredytu to specyficzny mechanizm ugodowy, dzięki któremu zaprzestanie dokonywania płatności nie będzie się wiązało z proceduralnymi konsekwencjami. W czasie zawieszenia kredytu, dłużnik nie reguluje rat kapitałowo – odsetkowych i nie podlega z tego tytułu karom umownym.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą, wakacje kredytowe 2022 umożliwiają zawieszenie spłaty kredytuw rozciągłości nawet 8. rat. Istnieje przy tym szereg warunków wynikających z harmonogramu, opisanych w materiałach rządowych dostępnych pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/media/8442/wk_przewodnik_ver_1_6.pdf.

Wiemy już, co to wakacje kredytowe i dlaczego powstały. Przejdźmy zatem do omówienia grupy docelowej i warunków otrzymania pomocy.

Wakacje kredytowe 2022

Wakacje kredytowe dla kogo są przeznaczone?

Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 roku są dostępne dla kredytobiorców hipotecznych, którzy swoje zobowiązania zaciągnęli w złotówkach. Z pakietu pomocowego wykluczono zatem osoby posiadające kredyty we frankach lub innych walutach. Zawieszenie rat kredytu hipotecznego dotyczy wyłącznie tych klientów, którzy zaciągnęli dług na własne potrzeby mieszkaniowe. Ustawa dla kredytobiorców nie obejmuje swoimi zapisami finansowania zakupu mieszkania na wynajem. Co więcej, wakacje kredytowe w 2022 roku przysługują wyłącznie na jedną umowę kredytową. Nawet jeśli osoba prywatna posiada dwa kredyty hipoteczne, a każdy z nich służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najbliższej rodziny, ustawowe wakacje kredytowe będą możliwe tylko dla jednego wybranego kredytu. Nieruchomości wielu osobom kojarzą się wyłącznie z gotowym domem lub mieszkaniem. Jednak w zakresie tego pojęcia znajdują się również grunty przeznaczone do budowy. Jeśli kredyt hipoteczny posłużył do zakupu działki budowlanej na własne potrzeby bytowe, odroczenie spłaty kredytu 2022 będzie możliwe niezależnie od postępu prac budowlanych.

Ostatnią kategorię ustawowych restrykcji stanowią kwestie terminów. Nowe wakacje kredytowe banki będą zobowiązane uwzględnić dla umów zawartych przed 1 lipca 2022 roku, jeśli termin ich spłaty dobiega końca przynajmniej 6 miesięcy od tej daty. Wakacje kredytowe są zatem pomocą wyłącznie dla obecnych kredytobiorców i nie zostają rozszerzone na przyszłe umowy o kredyt hipoteczny.

Wakacje od kredytu – jak złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytu?

Aby otrzymać zawieszenie rat kredytu, należy złożyć wniosek do swojego banku w formie pisemnej lub elektronicznej. Pulę wszystkich miesięcy, które zostaną objęte wakacjami kredytowymi możemy wykorzystać na jednym wniosku, lub rozłożyć na poszczególne okresy. Bank ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi, liczonych od daty otrzymania wniosku. Wakacje kredytowe 2022 reguluje ustawa, zatem nie podlegają negacji ze strony banków. Nawet jeśli nie otrzymamy potwierdzenia decyzji, zawieszenie rat kredytu zaczyna obowiązywać bez względu na reakcję instytucji bankowej.

Wakacje kredytowe 2022 a sytuacja przyszłych kredytobiorców

Faktem stały się oczekiwane przez wielu ustawowe wakacje kredytowe. Dla kogo są korzystne – to już wiemy. Jak jednak rządowy przymus dla banków przekłada się na sytuację osób, które dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Ustawa stwarzająca mechanizmy pomocy obecnym kredytobiorcom generuje ogromne koszty dla banków, które zostaną najprawdopodobniej spotęgowane przyszłoroczną rezygnacją z WIBORu na rzecz innego wskaźnika dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Wyższe koszty banki z pewnością przerzucą na swoich przyszłych klientów, których czeka podwyższenie opłat i marży kredytowej. Jest to cena, jaką będzie trzeba zapłacić za ratowanie branży kredytowej przed zapaścią, napędzaną przez niezwykle trudną sytuację ekonomiczną i geopolityczną.