Pomimo kolokwialnego rozumienia pojęcia pożyczki i kredytu jako terminów synonimicznych, rzeczywistość prawna stawia między nimi wyraźną granicę. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z tym rozróżnieniem. Opowiemy, czym jest kredyt, a czym pożyczka. Powiemy również, jakie instytucje są uprawione do udzielenia obydwu form wsparcia finansowego. Zapraszamy do lektury.

Kredyt a pożyczka – cechy wspólne

Zanim wskażemy, czym się różni pożyczka od kredytu, warto opowiedzieć o cechach wspólnych, jakie łączą obydwa produkty. Zarówno kredyt, jak i pożyczka stanowią mechanizm finansowego wsparcia dla firm lub osób fizycznych, udzielanego odpłatnie na okres wyszczególniony w umowie. W większości przypadków struktura spłat kredytów i pożyczek również niewiele się od siebie różni. Regulowanie należności przez dłużnika następuje w trybie rat miesięcznych, składających się z części kapitałowej i odsetkowej. Bardzo ważnym czynnikiem, który kształtuje atrakcyjność oferty, jest wysokość oprocentowania i opłaty dodatkowe powiązane z umową. Kredyt a pożyczka różnice – czy już wiesz, dlaczego niektórzy stosują te pojęcia zamiennie? Takie działanie, chociaż błędne, ma swoją przyczynę w daleko idącym podobieństwie obydwu rodzajów długu. Pora więc rozwiać wątpliwości i opisać różnice między kredytem a pożyczką, co też uczynimy w kolejnym akapicie.

kredyt a pożyczka różnice

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Kredyt a pożyczka różnice i co z nich wynika? Zacznijmy od najważniejszej kwestii, jaką pozostają regulacje ustawowe. Podstawę prawną do udzielania kredytów stanowi Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, uprawniająca do przyznawania środków kredytowych wyłącznie przez instytucje bankowe. Tymczasem pożyczki doczekały się regulacji w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także w postanowieniach Kodeksu Cywilnego. Oferowanie kredytów pozostaje wyłączną domeną banków i tylko one mogą posługiwać się tą nomenklaturą w swojej ofercie. Pożyczki wyróżniają się bardziej liberalnym charakterem, a ich przyznawanie staje się modelem biznesowym dla licznych pozabankowych biur pożyczkowych, a nawet osób fizycznych dysponujących wystarczającym kapitałem.

Przepisy prawne definiują również sam przedmiot umowy, który w przypadku kredytu bankowego musi dotyczyć określonej puli środków finansowych. Chociaż pożyczka obejmuje zazwyczaj transfery gotówkowe, nie jest ona ograniczona w kwestiach przedmiotowych wyłącznie do środków pieniężnych. Przedmiotem umowy pożyczki mogą być „rzeczy określone co do gatunku”. Teoretycznie, tylko kredyt musi być udzielany odpłatnie. Umowa pożyczki może nie zawierać zapisów o zyskach dla pożyczkodawcy.

Bardzo istotną różnicę stanowi także cel udzielania wsparcia finansowego. W przypadku kredytu bankowego, cel transferu środków finansowych należy wyraźnie zapisać w umowie. Wyróżniamy m.in.: kredyty hipoteczne, inwestycyjne, samochodowe czy konsolidacyjne. Wykorzystanie środków przekazanych kredytobiorcy następuje zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku pożyczek taki wymóg nie istnieje. Instytucje pozabankowe tworzą różnorodne produkty pożyczkowe, jednak cechują się one znacznie większą dowolnością w kwestii korzystania z otrzymanych funduszy.

Liberalny charakter pożyczek ujawnia się także w samej procedurze ich udzielania. Otrzymanie kredytu bankowego zostało obwarowane licznymi restrykcjami dotyczącymi kalkulacji zdolności kredytowej czy weryfikacji wiarygodności dłużnika w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Pożyczki na rynku pozabankowym można otrzymać nawet wówczas, gdy posiadamy negatywną historię w BIK, a nasze dochody nie pozwalają na ubieganie się o wsparcie ze strony banku.

Co lepsze – kredyt czy pożyczka?

Argumentem przemawiającym za korzystaniem z kredytów bankowych jeszcze do niedawna było niższe oprocentowanie. Ostatnie lata pokazały jednak, jak bardzo rynek usług pozabankowych dostosował się do oczekiwań klientów, dokonując transformacji swojej oferty. Jeśli chcesz pozyskać środki na zakup domu lub mieszkania, kredyt hipoteczny będzie jedyną dostępną opcją. W sytuacji, gdy poszukujesz dodatkowego zastrzyku gotówki na cele konsumpcyjne, pożyczka pozabankowa może się okazać korzystniejszym rozwiązaniem. Decyzja o zaciągnięciu pożyczki daje szersze możliwości negocjacji oprocentowania i renegocjacji warunków umowy na wypadek problemów ze spłatą. Co więcej, dla osób posiadających negatywne wpisy w BIK lub firm borykających się utratą płynności finansowej, pożyczka pozabankowa stanowi jedyną dostępną formę finansowania. Między kredytem a pożyczką trudno postawić znak równości. Każdy produkt służy bowiem do nieco innych celów. Warto jednak mieć pełną świadomość różnic, jakie między nimi zachodzą i starannie przeanalizować umowę.