Początek każdego miesiąca obfituje w cykliczne opłaty, jakich musimy dokonywać na poczet rachunków za media czy obsługę dotychczasowego zadłużenia. Aby nie przekroczyć ustalonych terminów płatności, warto pomyśleć o zautomatyzowaniu przelewów. Takie działanie skutecznie ochroni przed karami umownymi lub utworzeniem negatywnych wpisów w BIK. Zastanówmy się, jakie narzędzia automatyzacyjne są dostępne w ramach bankowości internetowej. Czym są i do czego służą polecenia zapłaty? Jak poprawnie złożyć dyspozycję comiesięcznego przelewu w swoim banku?

Polecenie zapłaty, zlecenie stałe, polecenie przelewu – czym się różnią i do czego służą?

Czym jest i jak działa polecenie zapłaty?

Prawdziwa rewolucja w procesie płatności internetowych nastąpiła z chwilą pojawienia się dwóch rodzajów usług: stałych poleceń przelewu i przelewów natychmiastowych 24/7. W dzisiejszym artykule skupimy się na tej pierwszej grupie, pozwalającej na obsługę cyklicznych zobowiązań dzięki jednej dyspozycji, bez konieczności późniejszej ingerencji użytkownika w proces płatności. Polecenie przelewu online to kwintesencja automatyzacji. Tworząc polecenie zapłaty, dajemy bankowi upoważnienie do wykonywania za nas przelewu na konto odbiorcy, w wysokości przez niego określonej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli np. dokonujemy płatności z tytułu subskrypcji, polecenie przelewu umożliwia pobranie z naszego konta pełnej kwoty umownej. Nawet jeśli w przyszłości ulegnie ona zmianie (czyli podwyżce), stroną zobowiązaną do aktualizacji danych w banku będzie dostawca usługi, a nie płatnik. Dzięki temu zyskujemy całkowitą pewność, że środki finansowe dotrą do adresata przelewu we wskazanym terminie. Jedynym warunkiem pozostaje posiadanie odpowiedniej sumy na koncie, jednak ten fakt pozostaje oczywisty i nie wymaga dalszego wyjaśnienia.

Stała dyspozycja przelewu przydaje się nie tylko do opłacania abonamentów telefonicznych czy internetowych. Za pomocą tej metody możemy zautomatyzować regulowanie wszelkiego rodzaju zadłużenie (kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe, czy dług na karcie kredytowej). Jeśli chcesz zautomatyzować przelewy, druki wniosków w formie fizycznej od dawna ustąpiły miejsca formularzom internetowym. Wystarczy zalogować się na stronę własnego banku i wypełnić odpowiednie rubryki. Uruchomienie polecenia przelewu będzie wymagało autoryzacji, podobnie jak realizacja pojedynczej transakcji.

Polecenia zapłaty nie oznaczają utraty panowania nad swoimi finansami. Ostateczna kontrola nad parametrami zlecenia wciąż sprawowana jest przez zleceniodawcę, który w każdej chwili może wprowadzić zmiany lub całkowicie usunąć wybrane polecenie przelewu online. Za bezpieczeństwo tego rodzaju transakcji odpowiadają zaawansowane mechanizmy bankowości elektronicznej, dzięki czemu nie musimy obawiać się zagrożeń.

Na czym polega zlecenie stałe?

Innym narzędziem automatyzującym przelewy są tzw. zlecenia stałe. Jeśli uruchomimy je na danym koncie bankowym, bank dokona przelewu na wskazane konto odbiorcy, w określonej kwocie i częstotliwości. Przygotowując zlecenie stałe, musimy podać dane odbiorcy przelewu, wysokość przelewanej kwoty oraz termin realizacji. Do czego służy zlecenie stałe? Przeważnie do obsługi stałych, niezmiennych płatności. Należą do nich m.in. opłaty czynszowe, raty kredytów konsumenckich, czy świadczenia alimentacyjne.

Zasadne wydaje się pytanie, czym zatem zlecenie stałe różni się od omówionego powyżej polecenia zapłaty? Chociaż mechanizm działania pozostaje podobny, w rzeczywistości oba pojęcia nie mogą być traktowane jako synonimy. Polecenie przelewu daje odbiorcy wolną rękę przy aktualizowaniu wysokości opłat. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu, bank zyskuje upoważnienie do aktualizacji wartości rat zgodnie ze zmianą stóp procentowych i pobrania wyliczonej kwoty z naszego konta. Zlecenie stałe pozostaje natomiast niezmienne w czasie. Właściciel konta ustala wysokość przelewu i tylko on może ją zmienić w późniejszym terminie.

Jak usunąć zlecenie stałe? To bardzo proste. Możesz do tego wykorzystać zarówno serwis bankowości internetowej, jak i aplikację mobilną. Znajdziesz tam opcję anulowania zlecenia stałego, która będzie uruchomiona natychmiast po zatwierdzeniu przez użytkownika.

Zarówno polecenie zapłaty, jak i zlecenie stałe, to skuteczne narzędzia organizacyjne, dzięki którym już nigdy nie zapomnisz o ważnym przelewie. Nadawca musi jedynie zadbać o posiadanie wystarczającej ilości środków na koncie w dniu uruchomienia transakcji przez bank, a środki trafią we wskazane miejsce w ściśle określonym terminie.