Pojawienie się Twojego nazwiska w narodowej bazie danych gromadzącej informacje o zadłużeniu nie zwiastuje nic dobrego. Krajowy Rejestr Długów (KRD) służy bowiem do oceny wiarygodności kredytowej konsumenta lub firmy, a wgląd do bazy mają wszystkie firmy zajmujące się udzielaniem odpłatnego finansowego wsparcia. W dzisiejszym artykule skupimy się na tematyce KRD z perspektywy osoby zadłużonej. Jak sprawdzić, czy Twoje nazwisko widnieje w bazie, sugerując nieuregulowane zadłużenie? Czy da się wyczyścić niekorzystne wpisy w KRD? Co warto wiedzieć o krajowej bazie danych z informacjami o zadłużeniu, zanim podejmiemy decyzję ubiegania się o kredyt?

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

Zanim przejdziemy do innych kwestii, warto wyjaśnić, co to jest KRD i na jakich zasadach się opiera. Krajowy Rejestr Długów działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa wyraźnie definiuje, co to jest KRD, plasując ten podmiot w kategorii biura informacji gospodarczej. KRD jest spółką akcyjną, dostarczającą informacji o zadłużeniu nie tylko do firm i osób prywatnych, lecz również do samorządów i organów administracyjnych. KRD prowadzi działalność w obszarze gromadzenia danych o konsumentach i przedsiębiorstwach w gospodarce rynkowej, weryfikowania wypłacalności i wiarygodności określonych podmiotów, a także tworzenia i rozpowszechniania sprawozdań finansowych w tematyce zadłużenia. W przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej, KRD skupia się wyłącznie na negatywnych informacjach, mających wpływ na odmowę udzielenia kredytu lub nawiązania współpracy.

KRD pełni rolę kredytowego filtra, a umieszczenie w nim Twojego nazwiska lub nazwy firmy ma druzgocący wpływ na zdolność do pozyskania pieniędzy z banku. Również pozytywna sytuacja w KRD pozwala na wzięcie pożyczki chwilówki bez problemu.

Jak sprawdzić czy jestem w KRD - krajowy rejestr długów

Jak sprawdzić, czy jestem w KRD?

Wiemy już, czym jest KRD. Jak sprawdzić, czy Twoje dane widnieją w tej bazie? Fakt zalegania z płatnościami jeszcze nie oznacza, że Twoje nazwisko niechybnie będzie zamieszczone w rejestrze. Wpis do Krajowego Rejestru Długów nie odbywa się w sposób automatyczny, lecz na wniosek wierzyciela lub firmy windykacyjnej. Podmioty te muszą udowodnić swoje roszczenia z tytułu umowy kredytowej, umowy o dostarczenie towaru czy umowy o świadczenie usługi. Jak sprawdzić KRD, nie mając dotychczas styczności z tą bazą danych? Weryfikacja własnych danych wymaga założenia konta na stronie www.krd.pl. W procesie tworzenia profilu zostaniemy poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych dotyczących nazwiska, miejsca zamieszkania czy danych z dowodu tożsamości.

Czy konto w KRD jest płatne? Jak sprawdzić KRD za darmo? Spółka akcyjna KRD daje możliwość bezpłatnego sprawdzenia danych rejestrowych dla każdej osoby fizycznej, która założy konto. Darmowe sprawdzenie jest możliwe dwukrotnie w ciągu roku, jeśli posiadamy pakiet minimum. Od razu po przejściu weryfikacji konta otrzymamy raport o naszym statusie w bazie dłużników. Jeśli pojawią się tam konkretne wpisy, uzyskasz dodatkowo informację o wysokości zadłużenia wraz z danymi podmiotu, który wystąpił o wpis w KRD. Jeśli potrzebujemy raportów z większą częstotliwością, możemy wykupić dodatkowe pakiety. Weryfikacja informacji w KRD wymaga kliknięcia w zakładkę „Sprawdzanie”, która przekieruje użytkownika do podstrony. Zostaniesz poproszony o przesłanie skanu dowodu tożsamości i dokonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Po pozytywnym przejściu weryfikacji ze strony KRD, gotowy raport będzie udostępniony w wersji online do pobrania bezpośrednio ze strony www.krd.pl.

Jak usunąć wpis z KRD?

Wiele osób zastanawia się, jak wyczyścić KRD i pozostać wolnymi od negatywnych informacji na swój temat. Najprostszą odpowiedzią na pytanie, jak usunąć wpis z KRD, pozostaje uregulowanie swojego zadłużenia. Jeśli spłacisz dług, wierzyciel ma prawny obowiązek wystąpienia do KRD o wykreślenie negatywnych informacji na Twój temat. Jeśli tego nie zrobi w terminie 14 dni od daty zakończenia wierzytelności, stanie się narażony na dotkliwe kary finansowe. Wykreślenie wpisu z KRD będzie możliwe również przy sprzedaży długu do innego wierzyciela lub na skutek przedawnienia. Aktualne przepisy prawne wyznaczają termin przedawnienia na 3 lata.

Wpisy widniejące w Krajowym Rejestrze Długów zawsze odzwierciedlają stan faktyczny i nie można ich sfałszować. Usuwanie negatywnych wpisów odbywa się wyłącznie legalnymi metodami, wymagającymi uregulowania należności bądź osiągnięcia porozumienia z wierzycielami.