Bazy danych gromadzące informacje o dłużnikach od dawna spędzają sen z powiek podmiotów, które nie radzą sobie z terminowym regulowaniem należności. Z drugiej strony, to właśnie dzięki takim instytucjom jak Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kontrahenci mogą sprawdzić wiarygodność swoich potencjalnych partnerów biznesowych i podjąć właściwą decyzję. Warto zastanowić się, jaką rolę odgrywa BIG w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Jak możesz sprawdzić, czy istnieją tam negatywne informacje o Twojej firmie? Co zrobić, aby wyczyścić swoją historię i odzyskać czyste konto na poczet przyszłych transakcji?

Co to jest BIG?

Czy zastanawiasz się, co to jest BIG i do czego służy? Biuro Informacji Gospodarczej składa się z kilku niezależnych instytucji, takich jak: InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów czy ERIF. BIG wchodzi w skład grupy BIK, zajmującej się dostarczaniem informacji kredytowych i gospodarczych dla firm i osób prywatnych. Współpracą z BIG są zainteresowane wszystkie instytucje bankowe w Polsce, postrzegające bazę danych BIG jako doskonałe narzędzie wspierające bezpieczeństwo finansowe. Wyznacznikiem kierunku działania BIG pozostaje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem informacji o zadłużeniu podmiotów gospodarczych. Warto nadmienić, że w obszarze zainteresowania BIG znajdują się nie tylko dane negatywne, świadczące o nieuregulowanych zobowiązaniach. BIG archiwizuje także informacje o długu spłaconym w terminie, pomagając w budowie pozytywnego wizerunku dłużnika.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIG?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane mogą znajdować się w bazie BIG, jak sprawdzić stan faktyczny? Jak sprawdzić, czy jestem w BIG i czy wiążą się z tym jakieś opłaty? W celu weryfikacji danych o dłużniku, należy przejść proces rejestracji w wybranym Biurze Informacji Gospodarczej. Założenie konta wiąże się z podaniem najważniejszych danych osobowych i firmowych. Większość instytucji umożliwia pobranie jednorazowego, darmowego raportu. Po skutecznej weryfikacji konta, zostaniesz przeniesiony do panelu użytkownika, skąd możesz pobrać spersonalizowany raport. Jeśli przekroczysz limit darmowych pobrań, kolejne raporty będą dostępne po uiszczeniu niewielkiej opłaty. Ciekawą funkcją oferowaną przed BIG staje się automatyczne monitorowania zmian w statusie. Po włączeniu tej opcji, zostaniesz natychmiast powiadomiony o zmianach w bazie danych, a nawet o fakcie zapytania w kwestii Twoich danych ze strony zewnętrznych podmiotów. Poszczególne instytucje wchodzące w skład BIG różnią się swoimi ofertami. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak pobrać raport BIG w każdej z nich, zachęcamy do odwiedzenia następujących stron internetowych: www.big.plwww.krd.pl oraz www.erif.pl.

Masz już wystarczającą wiedzę, jak sprawdzić BIG za darmo i jakie warunki należy spełnić, aby zyskać wgląd do swojej historii. Przejdziemy za chwilę do jeszcze jednego kluczowego tematu, jaki często pojawia się w kierowanych do nas zapytaniach. Czy usunięcie wpisu z BIG jest możliwe? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

W jakim trybie następuje usunięcie wpisu w Biurze Informacji Gospodarczej?

Wszelkie regulacje o dodawaniu i usuwaniu wpisów w BIG zawiera Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na mocy jej postanowień, tzw. czyszczenie BIG jest możliwe wyłącznie w pełnej zgodności ze stanem faktycznym. Jeśli spłaciłeś swoje zobowiązania lub wykonałeś wyszczególnione w umowie usługi, wierzyciel lub kontrahent wystąpi o usunięcie Twoich negatywnych danych z BIG. Ma on na to 14 dni o chwili ustania wierzytelności. Przy braku reakcji ze strony dłużnika, negatywne wpisy będą utrzymywane w bazie przez okres 10 lat. W tym czasie można zapomnieć o otrzymaniu kolejnego kredytu, a pozyskiwanie kontrahentów będzie się wiązało ze znaczną niepewnością i nieufnością. Dlatego zdecydowanie zalecamy spłacanie zobowiązań i wywiązywanie się z zapisów umowy; brak negatywnych uwag w BIG otwiera drogę do nawiązywania nowych relacji biznesowych i pozyskiwania zewnętrznego kapitału. Dzięki temu również wzięcie pożyczki będzie łatwiejsze.