Nie, warunkiem otrzymania pożyczki jest posiadanie polskiego obywatelstwa.