Blog – poradnik finansowy

Z czego wynika całkowity koszt pożyczki?

Jaki jest całkowity koszt pożyczki? Mimo powszechnego przekonania, że wysokie koszty pożyczek są nieuniknione, istnieje wiele czynników, które na nie wpływają i które, przy odpowiedniej wiedzy, mogą być zoptymalizowane. Od […]

Co zrobić gdy ktoś weźmie pożyczkę na Twoje dane?

Odkrycie, że ktoś wziął pożyczkę na Twoje dane, może być szokującym i przytłaczającym doświadczeniem, które stawia pod znakiem zapytania Twoje poczucie bezpieczeństwa finansowego. W obliczu rosnącej liczby przypadków kradzieży tożsamości, […]

Finanse rodzinne czyli jak efektywnie zarządzać budżetem domowym?

Zarządzanie budżetem domowym to sztuka, która wymaga nie tylko dyscypliny, ale również wiedzy i odpowiednich narzędzi. Efektywne gospodarowanie finansami rodzinnymi może przynieść znaczące korzyści, począwszy od stabilności finansowej, poprzez możliwość […]

Odpowiedzialne i bezpieczne pożyczki przez Internet – o czym musisz pamiętać?

W erze cyfrowej, gdzie każda transakcja może zostać przeprowadzona online, pożyczki przez Internet zyskują na popularności jako szybka i wygodna opcja finansowania nagłych wydatków, realizacji marzeń czy konsolidacji zadłużenia. Ale […]

Co to jest BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej?

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)? BIK to niezależna instytucja, która od ponad dwóch dekad wspiera system finansowy w Polsce, działając na rzecz zarówno pożyczkobiorców, jak i pożyczkodawców. Utworzona […]

Co to jest KRD? Kluczowe informacje o Krajowym Rejestrze Długów

Co to jest KRD (Biuro Informacji Gospodarczej SA)? Krajowy Rejestr Długów to niezależna instytucja, działająca na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i […]

Co to jest kredyt gotówkowy?

Co to jest kredyt gotówkowy? W dzisiejszych czasach, gdy potrzeby finansowe mogą pojawić się nagle i bez ostrzeżenia, kredyt gotówkowy stanowi jedną z najbardziej elastycznych i dostępnych form wsparcia finansowego […]

Co to jest historia kredytowa i jak ją poprawić?

Co to jest historia kredytowa i jak ją poprawić? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoja historia kredytowa odgrywa tak kluczową rolę w Twoim życiu finansowym? Jest to jeden z fundamentalnych […]

Co obniża zdolność kredytową? Najczęstsze przyczyny

Co obniża zdolność kredytową? Najczęstsze przyczyny Statystyki pokazują, że zdolność kredytowa Polaków jest kształtowana przez szereg różnorodnych czynników, które mogą zarówno zwiększać, jak i obniżać możliwości finansowe potrzebne do uzyskania […]

Promocja

Napisz, co sądzisz o naszym serwisie i weź udział w konkursie opinii.Wyślij swoją kreatywną opinię na adres: kontakt@eksprespozyczka.pl. Najbardziej oryginalne opinie zostaną wybrane przez komisję konkursowąi opublikowane na stronie internetowej […]

1 2 3 4

Właściciel serwisu:

Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, telefon: 609 255 255, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000337492, NIP: 5213540243, REGON: 142016880. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł.

Argentum Capital Sp. z o.o. jest małą Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP173/2023.

Informacje o Pośredniku kredytowym:

Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, telefon: 609 255 255, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000337492, NIP: 5213540243, REGON: 142016880. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Pośrednik działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Pośrednik na podstawie umów pośrednictwa finansowego zawartych ze współpracującymi instytucjami pożyczkowymi umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki. Przy czym umowy pożyczek zawierane są przez instytucje pożyczkowe współpracujące z Pośrednikiem.

Pożyczkodawca współpracuje z następującym kredytodawcą:

DigitalFin Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu przy ul. Modlińskiej 10/317, 05-870 Błonie, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834880, numer NIP: 5252819162, numer REGON: 385839460, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 750 500 zł.

Informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich:

Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z umowy pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą jest Rzecznik Finansowy. Potrzebne informacje oraz dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Konsument w celu rozstrzygnięcia sporu może posłużyć się platformą internetową ODR dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/